Първоначална инсталация на Аладин
AladinPortable

MANAGER.EXE
Еталони бази за MSSQL Server

vf9_sp2_dlls (файловете се копират в c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\VFP\)

ТeamViewerQS
TotalCommander

SSMS 2014 x64 (MS Management Studio)
SSMS 2014 x86 (MS Management Studio)
SQL Server Management Studio 2017

MS_SQL_Server2008R2_Express(x86)
MS_SQL_Server2008R2_Express(x64)
MS_SQL_Server2012_Express(x86)
MS_SQL_Server2012_Express(x64)
MS_SQL_Server2016_Experss(x64)

msxml6_x86.msi

SQL Server Native Client 10.0 32
SQL Server Native Client 10.0 64
SQL Server Native Client 11.0 32
SQL Server Native Client 11.0 64
Microsoft ODBC Driver for SQL Server 17 32
Microsoft ODBC Driver for SQL Server 17 64
Microsoft ODBC Driver for SQL Server 18 32
Microsoft ODBC Driver for SQL Server 18 64
Microsoft ODBC Driver for SQL Server 18 arm64

Конфигурирация с DOS6.22 и програмите на НАП от 2000 до 2008 години
Ръководство за AladinESS
Конфигурационен файл(path.ini) за достъп до "демо" в Azure

Настройки на Server2003 за AladinESS
Настройки на Server2008R2 за AladinESS

Регистриране на HELP за 64bit OS
Регистриране на HELP за 32bit OS

manual_aladin.zip (Ръководство за потребителя и F1 HELP)

Програма за здравно осигуряване на арестантите с Декларация 3 (версия от 24.01.2024)